Надання послуги

Що таке раннє втручання?

”Раннє втручання - це комплексна послуга для сімей, які виховують дітей раннього віку,   яка надається за зверненням родини в той час, коли дитині та сім’ї найбільш необхідна підтримка:

 

в розвитку дитини;

в посиленні сім’ї та їх існуючих можливостей;

у включенні сім’ї в життя громади.

Все це реалізується в природному середовищі дитини, орієнтовано на родину, впроваджується мультидисциплінарною командою.”  (European Agency for Development in Special Needs Education, 2005, p.17)

На що спрямована послуга ?

 

Надання можливості батькам здобувати необхідні навички взаємодії, гри і догляду за дитиною (годування, гігієна, прогулянка тощо )з урахуванням її особливостей;

сприяння підвищенню  впевненості, самоефективності у батьківстві та особистісної реалізації батьків у житті (підсилення здатності батьків бачити свої ресурси і сильні сторони та спиратися на них в подальшому житті);

сприяння розширенню або покращенню соціальних зв’язків сім’ї; 

сприяння формуванню  позитивних відносин дитини з батьками та іншими членами родини (сестри, брати, бабусі тощо); 

моніторинг розвитку дитини; 

сприяння  розвитку дитини ( моторному, розумовому, комунікативно-мовленнєвому, емоційному, навичкам самообслуговування) в її повсякденних активностях, залученості дитини в життєві ситуації родини;

адаптація домашнього середовища та підбір обладнання,  в т.ч. допоміжних засобів для спілкування, гри, переміщення  тощо;

включення дітей в середовище однолітків, в т.ч. супровід дитини із РВ в дитячий садок та інші програми. 

 

Організація послуги раннього втручання

Звернення сім’ї:

Сім’я може звернутися особисто, за телефоном або через електронну пошту. Координатор послуги відповість на всі запитання з приводу  послуги раннього втручання та й узгодить з батьками час, коли родина разом із дитиною прийде на першу зустріч зі спеціалістами РВ.

 

Перша зустріч:

Перша зустріч сім’ї з фахівцями РВ проходить у призначений час і триває одну годину. На першій зустрічі відбудеться знайомство сім’ї з послугою РВ. Фахівці познайомляться з дитиною та сім’єю, з питаннями та труднощами, які хоче вирішити та подолати сім’я.

На першій зустрічі із сім’єю присутні два спеціалісти РВ різного фаху, щоб забезпечити різнобічне розуміння розвитку дитини та родинної ситуації. 

 

Командне обговорення першої зустрічі та вибір команди РВ для сім’ї:

Після першої зустрічі із сім’єю фахівці, що проводили зустріч, аналізують отриману інформацію в команді РВ, до якої входять спеціалісти різного фаху — фіз. терапевт, психолог, логопед, лікар та ін. Для кожної сім’ї, в залежності від її потреб, формується команда РВ, яка буде безпосередньо надавати послугу. 

 

Вихід (або перенаправлення):

Якщо перша зустріч сім’ї та фахівців показує відсутність потреби сім’ї в послузі РВ або виникають інші обставини, що перешкоджають наданню послуги сім’ї, спеціалісти проводять заключну консультацію та перенаправлення сім’ї в інші послуги. 

 

Визначення потреб і пріоритетів сім’ї:

Команда РВ і батьки проводять зустріч, на якій фахівці отримують від батьків інформацію про участь дитини в щоденних активностях родини та труднощах, які при цьому виникають. Команда дізнається про пріоритетні задачі сім’ї в даний час, що дозволить визначити цілі роботи та побудувати Індивідуальний сімейний план РВ, який буде найкращим чином відповідати потребам сім’ї. Така зустріч триває дві години та може проводитися як вдома у сім’ї, так і в Центрі раннього втручання. 

 

Оцінка можливостей і труднощів дітей та сімей:

Команда РВ проводить всебічну оцінку розвитку дитини, її  участі у щоденних активностях, її можливостей, труднощів та індивідуальних особливостей, а також ресурсів і труднощів найближчого оточення дитини та природного середовища, в якому відбувається розвиток дитини. 

 

Розробка Індивідуального сімейного плану раннього втручання:

На основі інформації про пріоритети й потреби сім’ї, можливості і труднощі дитини та сім’ї, умови природного середовища команда РВ разом із батьками складають Індивідуальний сімейний план РВ, де визначаються цілі, відповідно до яких буде проходити робота. 

 

Реалізація Індивідуального сімейного плану РВ:

Робота відповідно до Індивідуального сімейного плану здійснюється через регулярні (зазвичай один раз на тиждень) зустрічі команди РВ із дитиною та сім’єю в природному середовищі й природних для сім’ї активностях (удома, на ігровому майданчику, у магазині тощо; під час годування, прогулянки, гри тощо).

 

 Оцінка результатів і задоволеності:

Батьки й команда РВ регулярно (не рідше одного разу на шість місяців) проводять оцінку роботи й аналіз досягнутих результатів та задоволеності батьків послугою. За результатами такої оцінки приймається рішення про оновлення Індивідуального сімейного плану і постановку нових цілей.

 

Перехід в інші послуги:

Перед прощанням із сім’єю та дитиною фахівці РВ допомагають перейти в інші програми (дитячі садки, центри розвитку тощо) через «Програму переходу», яка триває зазвичай шість місяців перед завершенням роботи РВ.

 

При досягненні дитиною віку трьох повних років РВ завершує свою роботу.

Хто надає послугу?

Послугу надає мультидисциплінарна команда фахівців, до складу якої входить: лікар, фізичний терапевт, психолог, спеціаліст з комунікації (логопед). 

Окрім професіональних знань вузької спеціальності,  кожен спеціаліст володіє междисциплінарними знаннями суміжних спеціальностей,  які допомагають у роботі з сім’єю. Першу зустріч проводять зазвичай два спеціаліста, але в подальшому з сім’єю зустрічі можуть проходити у складі одного фахівця, який буде основним постачальникам послуги на протязі всього супроводу.

#

Примітки

Батьки на будь-якому етапі мають право на відмову  від послуги раннього втручання. 

 

У разі такого виходу з послуги  фахівці РВ можуть надати батькам рекомендації щодо подальшої підтримки розвитку дитини.

 

У разі   виходу з послуги РВ за власним бажанням у сім'ї залишається   право на оновлення послуги , у випадку , якщо вік дитини не перевищує повних 3-х років.

 

Послуга фінансується з різних джерел: міжнародних донорів, інколи державних коштів та благодійних внесків за бажанням батьків.

Дякуємо за зв'язок!

Ваше повідомленя відправлено.