Раннє втручання: назустріч новій парадигмі через партнерство професіоналів, сімей та суспільства

eci_eurlyaid_logo_newЄвропейська Асоціація Раннього Втручання EURLYAID рада повідомити про майбутню щорічну конференцію з широким колом учасників, що відбудеться у

м. Харків, Україна, 10-12 жовтня 2018 року

у співробітництві з наступними партнерами:

ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ), ЮНІСЕФ, проект Twinning, Благодійний фонд “Інститут раннього втручання” (БФІРВ) (Харків), Міжнародна громадська організація HealthProm (Великобританія).

Назва і тема конференції:
«Раннє втручання: назустріч новій парадигмі через партнерство професіоналів, сімей та суспільства»

У січні 2017 РВ було включенo до політичної програми Ради Європи:

“Європі потрібні значні реформи в системі РВ, якщо ми хочемо розробити новий системний підхід до неї та трансформувати її у вільну та універсальну систему високоякісних інтегрованих послуг для всіх дітей та їхніх родин шляхом реконфігурації послуг підтримки маленьких дітей та сімей та гарантувати їхні права.”

Протягом останніх десятиріч спостерігався значний прогрес у розумінні дитячого розвитку, зокрема –– неврологічного. Дослідження в галузі неврологічного розвитку зробили значний внесок до наукового обґрунтування РВ та створенню сильної емпіричної бази, яка продемонструвала важливість саме ранніх років для життєвого досвіду. Нейропластичність означає здатність мозку змінюватись в результаті отримання досвіду. Ця здатність не є однаковою протягом життя та є найсильнішою у перші роки. Отже, ранній вік є “вікном можливостей” для розвиткових змін та корегування траєкторій архітектури мозку, що можуть порушуватись через генетичні схильності та проблеми розвитку. Розроблені моделі свідчать про те, що розвиток є динамічним та з самого початку включає безперервну взаємодію генетичних, індивідуальних та екологічних факторів. Отже, дорослі, зокрема родина та піклувальники, які знаходяться поряд з дитиною, відіграють головну роль у її розвитку. Спочатку основним навчальним середовищем є родина, але зі зростанням дитини програми РВ та уклад суспільства починають відігравати все більшу роль.

Емпіричне обґрунтування підтримує важливість та переваги РВ для дітей з порушеннями або затримкою розвитку за допомогою доказів досліджень у ранньому втручанні. Воно вказує на той факт, що найкращі практики у РВ, засновані на доказах, мають короткостроковий та довгостроковий позитивний вплив на функціонування та адаптацію дітей та сімей. Все це закладає міцну основу для розробки процедур та способів фінансування, але вони потребують специфічних директив щодо того, які саме послуги та яка підтримка мають бути надані і як це має відбуватися задля забезпечення максимальної користі для дітей та родин.
Головні складові практик, заснованих на доказовій базі, є такими:
Прийняття підходу до РВ, орієнтованого на сім’ю
• Формат надання послуг
• Інклюзія і природне оточення
• Трансдисциплінарна робота в команді
• Безперервність послуг та підтримка сім’ї в процесі переходу з РВ до (до-)шкільної освітньої системи.

РВ призначене для всіх дітей із затримкою або порушенням розвитку. Як сказано вище: воно фокусується не лише на дитині, а й на сім’ї та суспільстві, та допомагає зміцнити вразливі родини і таким чином сприяє запобіганню дитячої інституалізації, рівень якої ще дуже високий в Україні та інших країнах.
Задля успішного переходу до сучасної системи РВ існує потреба у зміні парадигми та запровадженні спільного підходу у роботі з сім’ями, підготовці фахівців та розвитку громадських послуг.

Спільні практики нарощування потенціалу є такими, що сповідують активну позицію, на відміну від медичного або дефіцито-орієнтованого підходу, та спрямовані на використання існуючих сильних сторін і здобуття нових компетенцій для підтримки сімей таким чином, щоб вони мали вміння, знання, час та енергію для підвищення рівня компетенцій та інших позитивних аспектів функціонування і розвитку дитини та сім’ї.

Протягом останніх років в Україні утворилася мережа організацій, що мають у фокусі розвиток офіційної, загальнонаціональної, професійної та визнаної системи раннього втручання; і ця мережа розширюється. Ця система була започаткована у квітні 2017 року, коли у Києві українськими та міжнародними партнерами було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Цей Меморандум передбачає реалізацію урядового плану заходів, оголошеного Кабінетом міністрів у грудні 2016. Пілотний період для його реалізації було визначено протягом 2017-2020 років.

EURLYAID рада висловити вдячність за співпрацю усім організаціям, що залучені до цього заходу. Ми впевнені, що конференція зробить цінний внесок в справу зміни парадигми шляхом поєднання зусиль та обміну результатами виконаної роботи у сфері РВ по всій Україні, Європі та в інших країнах світу протягом цієї конференції.

Підсумки

Ця конференція має за мету підтримку та сприяння конструктивному впливу на:
1) головних отримувачів РВ (дітей та сімей) та підвищенню рівня інклюзії і покращення якості життя
2) фахівців, адже вони є провайдерами у цих практиках, відповідальними за способи надання послуг. Знання та поінформованість –– головні елементи у цій справі
3) місцеві та національні органи влади, що надають ці послуги, на організаційному та політичному рівнях.

Інформацію про місце проведення, вартість, реєстрацію та порядок денний буде незабаром опубліковано на сайті конференції.

Від імені правління EURLYAID,

Ми будемо тримати вас в курсі і сподіваємось на зустріч на нашій конференції!