ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ З РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ

eci_eurlyaid_logo_new        Європейська Асоціація раннього втручання (Eurlyaid) 10-12 жовтня 2018 року проводить в м.Харкові Міжнародну конференцію «Раннє втручання: назустріч новій парадигмі через партнерство професіоналів, сімей та суспільства».

     Конференція проводиться в партнерстві з ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ), ЮНІСЕФ, проекту Європейського Союзу Twinning, Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» (Харків), Міжнародної громадської організації HealthProm (Велика Британія).

       В конференції очікується участь близько 400 фахівців, батьків, інших зацікавлених осіб з країн Східної та Західної Європи, США, країн Середньої та Центральної Азії

        Раннє втручання визнано в усьому світі як дієва та економічно ефективна послуга для сімей, які виховують дітей віком від народження до 4-6 років із порушенням розвитку або ризиком виникнення таких порушень. Послуга фокусується не лише на дитині, а й на сім’ї та суспільстві, допомагає зміцнити вразливі родини і таким чином сприяє запобіганню дитячої інституалізації, рівень якої ще дуже високий в Україні та інших країнах.

       У січні 2017 розвиток послуг раннього втручання було включенo до політичної програми Ради Європи як важливий напрямок розвитку високоякісних інтегрованих послуг для всіх дітей та їхніх родин.

     Одним із результатів конференції має стати розвиток раннього втручання в Україні у повній відповідності до сучасної загальноєвропейської практики, яка базується на наукових доказах ефективності раннього втручання як першого та дуже важливого етапу забезпечення соціальної інклюзії родин та інклюзивного суспільства в цілому.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ТА ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА НА САЙТІ

http://conference.eurlyaid.eu

Кожен учасник Конференції отримає СЕРТИФІКАТ.
Організаційний внесок: для студентів 1000 грн.,
                                          для фахівців 1600 грн.
Кошти можуть бути перераховані на рахунок

р/р 26006000033658 Філія АТ «Укрексімбанк» в м.Харкові,

МФО 322313,

отримувач БФ «Інститут раннього втручання»,

код ОКПО 25793421,

призначення платежу: «Внесок на конференцію».